Fetih Suresi

FETİH SURESİ (Meali) 1. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. 2, 3. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek ...

FETİH SURESİ (Latince) 1. İnna fetahna leke fetham mübına 2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma ...