Ettehiyyatu Duası ve Meali

ETTEHİYYATU DUASI ( Latince ) Et-tahıyyatü lillahi vessalevatü vettayyibat. Esselamü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve ...