Ettehiyyatu Duası ve Meali - Seviyeli Sohbet,Turk Chat,Turkiye Sohbet

ETTEHİYYATU DUASI ( Latince ) Et-tahıyyatü lillahi vessalevatü vettayyibat. Esselamü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve ...