Dini Sözler - Seviyeli Sohbet,Turk Chat,Turkiye Sohbet - Page 3

FETİH SURESİ (Meali) 1. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. 2, 3. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek ...

FETİH SURESİ (Latince) 1. İnna fetahna leke fetham mübına 2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma ...

KADİR SURESİ (Latince) Bismillahirrahmanirrahim. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma ...

AMENTÜ DUASI (Latince) Amentü billahi ve melaiketihi, ve kütübihi ve rusülihi ve'l yevmi'l-ahıri ve bi'l-kaderi, ...

AYETEL KÜRSİ (Latince) Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum, la te'huzühu sinetün vela nevm, lehu ma ...

RABBENA ATİNA (Latince) Rabbena atina fid'dünya haseneten ve fil'ahireti haseneten ve gına azabennar. Birahmetike ya ...

ALLAHUMME SALLİ (Latince) Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema saleyte ala İbrahime ve ala ali ...

ETTEHİYYATU DUASI ( Latince ) Et-tahıyyatü lillahi vessalevatü vettayyibat. Esselamü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve ...

  SELAMLAŞMANIN ÖNEMİ Gülün Güzeli, baharda çiçek verendir. Dostun güzeli vefası uzun sürendir. İnsanın ...

NASR SURESİ (Latince) Bismillahirrahmanirrahim. 1- İza cae nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennase yedhulune fî dinillahi ...